Hamzeh Sweiss

Hamzeh Sweiss

Riyadh . Since May 2013
1 Reviews
Added places
3
Added reviews
1
Added photos
1
Liked places
3

My reviews

  • Review by Hamzeh Sweiss of Al Watan
    7 years ago
    صيدلية متوفر فيها معظم الادوية واللي مش موجود بيوفرولك اياه باسرع وقت والصيدلي المسؤول قمة في الاخلاق والاحترام وبينصحك بالمناسب لالك ومش همه يبيع وبس
Next

Places I like

    Photos I added

    مجمع ابو الحاج الطابق الثامن مكتب 810