Ayman Alattal

Ayman Alattal

Amman . Since November 2011
مؤلف اغاني لبناني ومصري ووطني .عضو في نادي الوحدات.عضو شبابي في حمله المكافحه عن المخدرات والايدز 00000___00000 _00000000_0000000 _00 0000000000000 __00000000000000 ____00000000000 _______00000 _________0 ________*__000000___00000 _______*__00000000_0000000 ______*___0000000000000000 ______*____00000000000000 _______*_____00000000000 ________*_______00000 _________*________0 _000000___00000___* 00000000_0000000___* 0000000000000000____* _00000000000000_____* ___00000000000_____* ______00000_______* ________0________* ________*__000000___00000 _______*__00000000_0000000 ______*___0000000000000000 ______*____00000000000000 ______*______00000000000 _______*________00000 ________*_________0 _________*________* ___________________* ____________________* _________________s$__________ ____s _________________.s$$_________ ____s$ ________________s$$$?______s__ ___s$³ ______________.s$$$___ __.s$, ___s$$³ _____________s$$$$³______.s$__ _.$$³ ________, ____$$$$$.______s$³__ __³$ ________$___$$$$$$s_____s$³___ __³, _______s$___³$$$$$$$s___$$$, ` ____.. _______$$____³$$$$$$s.__³$$s__ ___, , ________³$.____³$$$$$$$s_.s$$$_ ___ _______`$$.____³$$$$$$$_$$$$__ _s³ ________³$$s____³$$$$$$s$$$³__ s$³ _________³$$s____$$$$$s$$$$`__ s$$ ______s.__$$$$___s$$$$$$$$³_.s $$³__ ______$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$ $³__ ______s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$ $_ _____s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³ ____s$$$ssss$$$$$$$$$$ssss$$$s ___$$s§§§§§§§§§s$$$$s§§§§§§§§§$$ ___³§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§§§§§§§§§§³ ___§§§§§§§§§§§§§§§s§§§§§§§§§§§§§§ ___³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ____³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³ _____³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³ ______³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³ ________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³ __________³§§§§§§§§§§§§§§§³ ____________³§§§§§§§§§§§³ _______________³§§§§§³ _________________³§³ ___________$$$$$$$$$$$ __________$$$$$$$$$$$$$ _________$$$$$$$$$$$$$ __________$$$$$$$$$$$$___$$$$$, _________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$ _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$ $$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$ $$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$ $$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$$ $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$_$$$$_$ _$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$_$ _$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__$_$ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$ __$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$ ___$$$$$$$$$_____$$$$$$ ___$$$$$$$$$______$$$$$ ___$$$$$$$$$_______$$$$$ __$$$$$$$$$_________$$$$$ _$$$$$$$$$$_________$$$$$ …….♥#########♥ …..♥#############♥ …♥###############♥ ..♥#################♥………………♥###♥ ..♥##################♥……….♥#########♥ ….♥#################♥……♥#############♥ …….♥################♥..♥###############♥ ………♥################♥################♥ ………..♥###############################♥ …………..♥############################♥ …………….♥#########################♥ ………………♥######################♥ ………………..♥###################♥ ………………….♥#################♥ ……………………♥##############♥ ………………………♥###########♥ ………………………..♥#########♥ ………………………….♥#######♥ ……………………………♥#####♥ ……………………………..♥###♥ ……………………………….♥#♥ …………………………………♥ …………………………………♥ ……………………………….♥ ……………………………..♥ ……………………………♥ …………………………♥ ……………………….♥ …………………….♥ ………………….♥ ………………♥ ………….♥ ………♥ ……♥ …..♥ ……♥………………….♥…♥ ……….♥………….♥…………♥ …………..♥…..♥………………♥ ……………….♥………………..♥ …………….♥……♥…………..♥ …………..♥………….♥….♥ ………….♥ ………..♥ ……….♥ ………♥ ………♥ ……….♥ …………..♥ ……………….♥ ……………………..♥ ………………………….♥ ……………………………♥ ……………………………♥ …………………………♥ …………………….♥ ………………♥ ………….♥ …….♥ …♥ .♥………………………..♥….♥ ♥……………………..♥………..♥ .♥………………….♥…………….♥ ..♥……………….♥………………♥ …♥………………………………♥ …..♥…………………………..♥ ……..♥…………………….♥ ………..♥……………….♥ …………..♥…………..♥ ………………♥…….♥ …………………♥..♥ __________________s$__________ ____s _________________.s$$_________ ____s$ ________________s$$$?______s__ ___s$³ ______________.s$$$___ __.s$, ___s$$³ _____________s$$$$³______.s$__ _.$$³ ________, ____$$$$$.______s$³__ __³$ ________$___$$$$$$s_____s$³___ __³, _______s$___³$$$$$$$s___$$$, ` ____.. _______$$____³$$$$$$s.__³$$s__ ___, , ________³$.____³$$$$$$$s_.s$$$_ ___ _______`$$.____³$$$$$$$_$$$$__ _s³ ________³$$s____³$$$$$$s$$$³__ s$³ _________³$$s____$$$$$s$$$$`__ s$$ ______s.__$$$$___s$$$$$$$$³_.s $$³__ ______$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$ $³__ ______s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$ $_ _____s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³ ____s$$$ssss$$$$$$$$$$ssss$$$s ___$$s§§§§§§§§§s$$$$s§§§§§§§§§$$ ___³§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§§§§§§§§§§³ ___§§§§§§§§§§§§§§§s§§§§§§§§§§§§§§ ___³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ____³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³ _____³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³ ______³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³ ________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³ __________³§§§§§§§§§§§§§§§³ ____________³§§§§§§§§§§§³ _______________³§§§§§³ _________________³§³ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶ ¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´¶¶ ¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶ ¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶ ¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶ ¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶ ¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶ ¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶ ¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶ ¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶ ¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶ ¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶ ¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶ ¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶ ¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶ ¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶ ¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶ ¶¶´¶¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶¶ ¶¶´´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´´´¶¶ ¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶ ¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
1 Reviews
Reviewed first
1
Added reviews
1

My reviews

  • Review by Ayman of Al Ashrafyah Complex
    9 years ago
    رفاهيه وملتقى رائع يتوفر من حوله محلات تجاريه متكامله ومسجد ابو درويش ومستشفى البشير . .
    ساحه واسعه للعب بها ومجالس للكبار ونقطه امنيه ......روعه جنوب عمان
Next