Bayan Alshayab

Bayan Alshayab

عمان . منذ سبتمبر 2014
إَذِا ظَنٍك ملَاييِنَك تسُويَ مَنِ الُعِدَم ِرجّالَ اِنَا أًبسَطِ طِمَوحُاِتيَ تهدُّمِ عاَلِي ركَوُنِكَ وَاذِا َانٌك ٍتبَي تِحاَصرٌنيَ بزِيفكَ وُالِذهَب ُواَلمِالَ فَاِنا اَلُكَنِز الَذِي مَثِلهَ اِبَد ِما طَاِلت جفَوُنِكَ وَاذِا ٌتحَاوِل ُتضَيعِنيٌ عَن ِالٌليَ بِالُخفَا يِنقُال اناَ أٌدِهَىٌ مِنَ افٌكَاِرَك واِسالُيَبِك ومَضموٌنِكَ ولاَمنِك ُبغًيتَ اَللِي ُعلَىِ رَاسُك َتحِط َعقِالَ تفُضَل شِيلَتيِ يمَكن ِيشَوفُوِها َويُشَرِوَنِكَ بلَا ِماٌ تًتعبَ متوِنكَ وُتقَطع فيَ هِواُي ًامَياِل انَاِ بدَرِيَ عِلى َمِثَلك ِيا ُمَدِري َوش يِسمَوُنِكَ لِأنَي ُمهَرةِ(نَ) أِبطَا ِيشَد ِحبَالًهاَ خِياَل إٌذا تٌوَطِيت َمضماِريُ عسَىِ اللَه يِكوَن فِيَ عُوُنِكَ طَليِقةٌ رًايَ فيَ فِكرٌي ًوبَافَعاِليُ وَسيِعةٌ بِال فقيَرِة َحب لِكَنُي أعَيِشَ بعٌزَتِي دَوُنِكَ أسٌيَر بمنٌطِقَ(ن) ساِمي َوٌاخلَي القُيِلَ واَلِلي َقُاِلَ واقٌوَل ِاعَدِاك يا َدِربيَ شِظاَيا ِلا يهَموُنِكَ فلَا زاٍلت قنَاعِاتٌي وَإيماِني بعدُ ما َزال ِ وانَت ما تٌخليني أدوس َالذاتٌ لِعيونكَ برٌددَها عِلى مـٌهليِ وًاكررها كذاَ أدبُاِلَ انُتَ/مِا/تخَليِني/أدَوِس/الذَاِت/لَعيوِنَك ولَو طِالتٌ متاهَاتيِ ولَو ضٌاقِت بيَ الأٌحِوال َ وٌلو ِخانَتني الًدنيا ٌحيَاتي ِما تَبي عٌونِكَ علٌى ِقَد الَصدف ُواقِسى مَواعيدٌ اِلقدَر واٌلفِالَ اثاَريً الَناسِ يا قٌلبَي بِعدهم ٌماَ يعرِفونٌكَ كبٌيرة ِكنتَ من ٌصِغريَ وأُكره ِلعبةَ الأُطفاِلَ تحرًاني َوانِا حرَمهُ ابِلَعب؟ ُخاِبتَ ظٌنوِنكَ لَزوم ِتحسَ مقداِركَ وتسمًع كلمتٌين ثقِال َ "أنــــا’ أكٌبر من احلاِمك يا َمُدري وشَ يسموُنك . . . فإرسي ْ~~ سسيد المراجل افسحوا كل المجال .. المعزة له حصآنٍ يصهل اعزاز و كرامة فارسي : ساحر حياتي / فارسي : حلم و خيال .. يعتزي فيه " الشموخ " و تنتخي فيه " الكرامة " له أنا [ مهرة اصيلة ] تنتهض حين القتال .. ما تشوف الا عجاجي يغتبر حول اللثامة مهرته لا من مسكني من لجامي ثم مال .. ما حدن غيره عسفني جعلني ( فدوة مقامه ) فارسي : غير الفوارس / فارسي : مابه جدال .. يجرح قليبي بسهمه لا نذر صوبي سهامه .. عزوته -{ آهلي و ربعي حر من نسل الرجال .. ابن عمي > لا طلبته يفزع بشدة حزامه ما عليه من الحكاوي بين قيل و بين قال .. ما يميل الشك صوبه ، ما تلاحقه الملامة ( غترته ) دايم شعاره ، راس ماله بـ ( العقال ) .. كاملٍ و الكامل الله جعل دربه للسلامة يحتويني في غرامه بين ْ~ ظلمات الليال .. لين وجه الصبح | .. يظهر بـ أعتلا صوت الحمامة فارسي : ماله شبيهٍ ، افسحوا كل المجال .. فارسي [ عشقٍ حقيقي ] لا عدم ربي غرامه . . . ♥ ......بلّغ غروركـ آلتحيّة وقُل لَـهُ ليخرَس قليلاً فــَ خبر موت كبريآئي إشآعَـة تــأكــدي أيــتــهــا الــحــيــــاة بــأنـــه : مــهــمــا بــلــغ حــجــم الـــهــم الــذي يــثــقــل عــلــى صـــدري مـنــكــي ... والأحـــزان الــتــي تــســكــن قــلــبــي ... ... ... والألــم الـــذي يـــمـــزق روحـــي ... لــــن أنــحــنــي أبـــــداً ... لــغــيــر ربــــــى خذيت ٱلرجوله من ٱعز ٱلرجٱل ۆ لبست شمٱغ ۆ صرنٱ سۆيھَہْ . . لٱ يغرك شٱربكـ وتقول رجٱلًَ واصلك واتعداك ۆ ٱبقـِۓَ . » بنيـهـ .
1 من المراجعات
مراجعاتي
1

مراجعاتي

  • Review by Bayan of بيوتي سنتر وسبا ميرامار
    قبل 4 سنوات
    من اسوء الحمامات وكتير وووسخ لا حدا يروح واصلا لازم يتسكر عنجد يا جماعة من اقذر الحمامات نصيحه نصيحه لا حدا يروح ويحط مصاريه ع الفاضي
Next