Kal Jarrar

Kal Jarrar

عمان . منذ سبتمبر 2012
The World سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم لا اعلم لماذا اعشقها واحبها عندما تكون بجانبي ابدأ بالتحليق تبدأ الروعة بداخلي يبدأ السرور شعور لا يصدق فقط عندما تكون بجانبي كرة القدم احبك ايتها الكرة ^_- قلبي فلسطين عروقي الأردن شكــــــــــــــــ لأصدقائي ـــــــــــــــرا شكـــــــــــــــــرا لمن يحبنـــــــــــــني مــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك هذا الزمـــــــــان ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§_§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§_____§_____§§¶¶¶¶¶¶¶...¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§_______§_______§§§§¶¶¶...¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________§§§§§_§§__§______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§____§§§¶§¶¶¶¶¶§¶¶¶¶¶¶¶§§§____§¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__§§§§_§§¶§§¶§___§¶§§§§__§§§§__¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶§_§¶¶¶§___§§_§§§§§§§_§§___§¶¶¶§_§¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶__§¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶§§¶§__¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶___§_§§§§§_§§§_§§§_§§§_§§§§§_§___¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§_§§_§¶¶§§§§¶¶¶§§§§¶¶§_§§_§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_§§¶¶¶¶¶¶§§§§§¶¶¶¶¶¶§§_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§_______§_§_____§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§___§§§§§§_____§§§§§§___§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§____§___________________§____§¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶§___§§§§__HALA MADRIIIID___§§§§___§¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶§___§§§§_§§§_______________§§§§§§§§___§¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶§__§§§§_____§§_____§§§____§§§_§§_§§§§§__§¶¶¶¶ ¶¶¶¶§__§§§§__§¶¶§_§§§§§§§§§§§§§§_§§§§§__§§§§__§¶¶¶ ¶¶¶§__§§§___¶¶¶¶¶§____§§§§§§§____§§___§§__§§§__§¶¶ ¶¶§__§§§___¶¶¶¶§___§__§§__§§§_§§§__§§__§§__§§§__§¶ ¶¶__§§§___¶¶¶¶§___¶¶¶___§§§_§§§_§§§§¶§__§§__§§§__¶ ¶§__§§§__¶¶¶¶§__§¶¶¶¶¶§____§§_____§§_____§__§§§__§ ¶__§§§__§__¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶§_§¶§____________§§__§§§_§ ¶__§§§__§___§__§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________§__§§§_§ §__§§§_§§__§§__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§__________§__§§§__ §__§§§_§§__§§__§§¶¶¶¶¶§_____§¶¶¶¶§________§__§§§_§ ¶__§§§__§___¶__§__¶¶¶¶§_§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______§__§§§__ ¶§_§§§__§§__§§_§§__§¶¶§_§¶§§§¶¶¶¶¶¶¶§____§§__§§§_§ ¶§__§§§_§§___§§_§§___¶§_____§¶¶¶¶¶§¶¶¶§__§__§§§__¶ ¶¶__§§§§_§§___§§__§§_§§_§¶¶¶¶¶¶¶§__§¶¶¶¶§__§§§§__¶ ¶¶¶__§§§§_§§§___§§§_§§§_§¶¶§§§____§§¶¶¶§__§§§§__¶¶ ¶¶¶§__§§§§§§_____§§§§§_________§§¶¶¶¶¶¶§_§§§§__§¶¶ ¶¶¶¶§__§§§___________§§_§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§__§¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶___§___________§§_§____§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§___¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶§__§§__________§§§______§¶¶¶¶¶§§____§¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶§___§§§__________________¶§§______¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§___§§§_____________________§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§___§§§§§§§§§§§§§§_____§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§§§_§§§§§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
من وجدوا مراجعتي مفيدة
1

مراجعاتي

ليس لدي ما أقوله بعد
    Next